top of page

Debt and legal counselling

We will find out how much you owe and together will come up with the most suitable solution to resolve your situation.

Úvodní VOL (8).png

Seznam našich projektů 

Application of the Good-Lives-Model in the Czech Prison System

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Reg. No.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

With this pilot project VOLONTÉ CZECH o.p.s. wants to try applying experience from abroad and on the basis of the Good Lives Model to prepare and test a new long-term therapeutic programme which will subsequently be standardised with the relevant stakeholders. This will be carried out drawing on our many years of experience working with people serving a prison sentence, where the need to address a high level of recidivism has been identified, particularly amongst the perpetrators of violent crimes.

Start date: 01. 08. 2019, Expected end date: 31. 07. 2022

Application of the Good-Lives-Model in the Czech Prison System

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Reg. No.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

With this pilot project VOLONTÉ CZECH o.p.s. wants to try applying experience from abroad and on the basis of the Good Lives Model to prepare and test a new long-term therapeutic programme which will subsequently be standardised with the relevant stakeholders. This will be carried out drawing on our many years of experience working with people serving a prison sentence, where the need to address a high level of recidivism has been identified, particularly amongst the perpetrators of violent crimes.

Start date: 01. 08. 2019, Expected end date: 31. 07. 2022

Application of the Good-Lives-Model in the Czech Prison System

Spolufinancováno Evropskou unií Barevné CMYK_horizontalni.jpg

Reg. No.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

With this pilot project VOLONTÉ CZECH o.p.s. wants to try applying experience from abroad and on the basis of the Good Lives Model to prepare and test a new long-term therapeutic programme which will subsequently be standardised with the relevant stakeholders. This will be carried out drawing on our many years of experience working with people serving a prison sentence, where the need to address a high level of recidivism has been identified, particularly amongst the perpetrators of violent crimes.

Start date: 01. 08. 2019, Expected end date: 31. 07. 2022

Application of the Good-Lives-Model in the Czech Prison System

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Reg. No.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

With this pilot project VOLONTÉ CZECH o.p.s. wants to try applying experience from abroad and on the basis of the Good Lives Model to prepare and test a new long-term therapeutic programme which will subsequently be standardised with the relevant stakeholders. This will be carried out drawing on our many years of experience working with people serving a prison sentence, where the need to address a high level of recidivism has been identified, particularly amongst the perpetrators of violent crimes.

Start date: 01. 08. 2019, Expected end date: 31. 07. 2022

VOL Zaměstnání II

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Reg. No.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. reaguje na potřeby cílové skupiny (neaktivní nízkokvalifikované osoby, osoby pečující o malé děti) v oblasti ITI MB v oblasti zaměstnanosti. S partnerem ProEduCo s.r.o. jsme připravili program pro min. 300 osob, který je zaměřen na zvýšení/obnovení odborných kompetencí pro trh práce včetně rekvalifikačních, normativních a odborných kurzů, nasměrování na vhodnou pozici, zajištění dluhového/právního/pracovního poradenství, doprovázení/mentorinku, nabídky práce a ubytování pro osoby bez sociálního zázemí, tréninková místa pro osoby bez pracovních návyků aj.

Start date: 01. 04. 2020, Expected end date: 31. 03. 2022

VOL Práci

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Reg. No.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. rozpracovává výstupy minulých projektů a spolu s partnerem a aktéry předkládá řešení, jak uspokojit zájemce z řad odsouzených (CS) o komplexní program zaměstnanosti ze všech věznic ČR. V rámci projektu využíváme vybudovaného tréninkového centra ve Věznici Jiřice, kde proběhnou rekvalifikace a doplní program o workshopy zaměřené na trh práce, pracovní, právní a dluhové poradenství. Pod patronací mentorů bude CS řešit i aktivity po propuštění: tréninková místa, zaměstnání včetně ubytování aj.

Start date: 01. 04. 2020, Expected end date: 31. 03. 2022

VOL Training

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Reg. No.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399

VOLONTÉ CZECH, o.p.s., in collaboration with the DP WORK s.r.o. employment agency, responds to current needs on the labour market in the Karlovy Vary and Ústí regions in the vicinity of the Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov and Všehrdy prisons. This project involves a specific employment programme for low-skilled people with no work experience who are serving a sentence in these prisons. The project includes retraining, the development of basic skills for the labour market and counselling, aimed at helping such people find a job.

Start date: 01. 04. 2020, Expected end date: 31. 03. 2022

Application of the Good-Lives-Model in the Czech Prison System

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

With this pilot project VOLONTÉ CZECH o.p.s. wants to try applying experience from abroad and on the basis of the Good Lives Model to prepare and test a new long-term therapeutic programme which will subsequently be standardised with the relevant stakeholders. This will be carried out drawing on our many years of experience working with people serving a prison sentence, where the need to address a high level of recidivism has been identified, particularly amongst the perpetrators of violent crimes.

Start date: 01. 08. 2019, Expected end date: 31. 07. 2022

VOL Training

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399

VOLONTÉ CZECH, o.p.s., in collaboration with the DP WORK s.r.o. employment agency, responds to current needs on the labour market in the Karlovy Vary and Ústí regions in the vicinity of the Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov and Všehrdy prisons. This project involves a specific employment programme for low-skilled people with no work experience who are serving a sentence in these prisons. The project includes retraining, the development of basic skills for the labour market and counselling, aimed at helping such people find a job.

Start date: 01. 04. 2020, Expected end date: 31. 03. 2022

VOL Life without Recidivism

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012375

Based on its experience with people serving a prison sentence and people released from prison VOLONTÉ CZECH o.p.s., together with the DP WORK s.r.o. employment agency, is elaborating on the results from previous projects and together with stakeholders is drafting an employment programme, including employment while in prison and following release from prison. It is complemented by the Open Prison pilot project of the Ministry of Justice, concerning retraining, employment and debt counselling and employment, including post-penitentiary care for those released from prison.

Start date: 01. 01. 2020, Expected end date: 31. 12. 2021

I Need my Mum

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449

VOLONTÉ Czech o.p.s. wants to draw on its past experience of work with vulnerable families and children, including the findings of its partner, the Centre for the Integration of Children and Young People (Centrum integrace dětí a mládeže, CID), and pilot a new service aimed at strengthening the parental competencies of mothers serving a sentence at Světlá nad Sázavou prison – through regular contact with their children and gaining an awareness of their own responsibility, which will strengthen the mother’s role in relationships within the family.

Start date: 01. 11. 2019, Expected end date: 31. 10. 2021

Invisible Walls Kuřim

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429

In this project VOLONTÉ Czech o.p.s. responds to the to the threat of the possible break-up or alienation of families who have a father serving a prison sentence. Within the framework of this project the grant beneficiary draws on its past experience of work with at-risk families and children, including the findings of its partner, the Centre for the Integration of Children and Young People (Centrum integrace dětí a mládeže, CID), as well as "know how" from the Invisible Walls Wales project. The project will include the piloting of a new service aimed at getting fathers serving a sentence in Kuřim prison permanently involved in family problems through the use of mentors. The planning of this completely new service will cement and synergize family and parental relationships without the restrictions imposed by prison walls.

Start date: 01. 10. 2019, Expected end date: 30. 09. 2021

VOL Nový start

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689

During the course of this pilot project VOLONTÉ Czech o.p.s., in collaboration with the Probation and Mediation Service of the Czech Republic, will provide comprehensive services for clients of selected centres of the Probation and Mediation Service in Central and North Bohemia. Clients will have access to services including debt, legal and employment counselling free of charge. The aim of the project is not only to change the status of the target group in society and on the labour market, but also to gauge the effectiveness of the programme.

Start date: 01. 10. 2019, Expected end date: 31. 03. 2022

VOL HELP

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522

VOLONTÉ Czech o.p.s., together with other regional stakeholders, responds to the needs of the Mladá Boleslav (MB) Integrated Territorial Development Plan Strategy and implements a project focused on the target group (TG) of 300 heavily-indebted people and people serving or who have served a prison sentence, where it is planning a programme to increase their changes on the legal labour market free of debt and in society, free of recidivism. With regard to the TG’s problem of excessive debt the project involves the Chamber of Executors of the Czech Republic as a methodical partner with no financial contribution.

Start date: 01. 05. 2019, Expected end date: 31. 03. 2022

VOL HELP II

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014430

VOLONTÉ Czech o.p.s., together with other regional stakeholders, responds to the needs of the Mladá Boleslav Integrated Territorial Development Plan Strategy, follows up on the previous project “VOL Pomoc” CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522 and focuses on problems experienced by people at risk of social exclusion or socially excluded persons.

Start date: 01. 01. 2020

VOL Employment

Logo OPZ barevné.png

Reg. No.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010320

This project responds to the employment-related needs of the target group (TG) in the Mladá Boleslav Integrated Territorial Development Plan and in cooperation with partners - DP WORK s.r.o. (DPW) and South East Asia - liaison, z.s. (SEA-l, formerly Klub Hanoi)  has prepared a programme for the low-skilled inactive TG (particularly for released returning prisoners) and immigrants/foreign nationals who come to the region on the basis of work permits arranged by employers.

Start date: 01. 02. 2019, Expected end date: 31. 01. 2022

Crisis Counselling Centre at Karlín Community Centre

logolink-OP-PPR-EU+PRAHA.jpg

Reg. No.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688

With this project, VOLONTÉ Czech o.p.s., together with its partners – the Centre for the Integration of Children and Young People (Centrum integrace dětí a mládeže, z. s.), district of Prague 8, and DP WORK s.r.o. and other stakeholders, responds to new impulses acquired during the implementation of the existing Karlín Community Centre project and intends to create and implement a Crisis Counselling Centre for people at risk of social exclusion or excluded persons (people in prison or after release from prison and their families, children from children’s homes in Prague, the homeless, mothers of sex workers).

Start date: 01. 01. 2019, Expected end date: 31. 12. 2020

VOL Technické zaměření

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011629

Projekt reaguje na problém nízkokvalifikovaných žen ve výkonu trestu ve věznici Světlá nad Sázavou se zřetelem na ženy z romské menšiny a romského původu (CS). Žadatel VOLONTÉ CZECH,o.p.s. ve spolupráci s pracovníky věznice připravil program řešící problematiku zvýšení kvalifikace těchto osob formou profesních kvalifikací a možnost lepšího finančního zařazení na trhu práce s referencí z věznice a osvědčením o profesní kvalifikaci. Tím může být u této CS odstraněna platová nerovnováha na trhu práce.

Datum zahájení: 01. 07. 2020, Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

VOL Změnu

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011627

Projekt analyzuje, identifikuje a reaguje na genderovou nerovnováhu na trhu práce v automotive v Čechách. Zaměřujeme se na ženy ohrožené na trhu práce včetně nízkokvalifikovaných a žen na MD/RD tak, aby mohly postoupit ve svém kariérním plánu a získat vyšší finanční ohodnocení. 

Datum zahájení: 01. 07. 2020, Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

VOL Pomoc předluženým

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017157

Projekt na podporu předlužených osob, kde plánujeme spolu se zapojenými aktéry (Věznice Pankrác, Věznice Ruzyně, PMS Praha, Centrum pro integraci dětí a mládeže z.ú, aj.) zapojit až 445 osob. Hlavním problémem, na který projekt reaguje, jsou dluhy, exekuce a obecně předluženost řady našich spoluobčanů a zejména neschopnost řešit situaci bez odborné pomoci. Do programu na posílení kompetencí sociálních pracovníků chceme začlenit i sociální pracovníky neziskových organizací, které projevily rovněž zájem. V propojenosti a synergii navrhovaných aktivit vidíme inovativní prvky, které bychom si rádi ověřili. 

Datum zahájení: 01. 07. 2021, Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

A child’s first visit to prison

justice_logo-01.png

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

Datum zahájení: 01. 03. 2024, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

A child’s first visit to prison

justice_logo-01.png

Registrační číslo projektu: č. MSP-21/2022-OPRD-DOTC

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

Datum zahájení: 01. 03. 2023, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

A child’s first visit to prison

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

justice_logo-01.png

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Start date: 01. 03. 2020, Expected end date: 31. 12. 2020

A child’s first visit to prison

justice_logo-01.png

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Start date: 01. 03. 2020, Expected end date: 31. 12. 2020

A child’s first visit to prison

justice_logo-01.png

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Start date: 01. 03. 2020, Expected end date: 31. 12. 2020

A child’s first visit to prison

justice_logo-01.png

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Start date: 01. 03. 2020, Expected end date: 31. 12. 2020

A child’s first visit to prison

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

justice_logo-01.png

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Start date: 01. 03. 2020, Expected end date: 31. 12. 2020

A child’s first visit to prison

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

justice_logo-01.png

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Start date: 01. 03. 2020, Expected end date: 31. 12. 2020

A child’s first visit to prison

EU1.jpg
EU2.jpg

Reg. No.: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

The Ministry of Justice of the Czech Republic has provided a non-investment grant from the 2020 Czech state budget within the framework of the grant title Programme to Support Work with Families Serving Prison Sentences. Our experience of working with women and men serving prison sentences shows that those who maintain regular contact with their children face a much lower risk of recidivism than people who have no contact with their children. The aim of the project is in line with the call’s grant priority, i.e. to establish, maintain and strengthen contact between clients serving prison sentences and their minor children (at least 120 mothers in prison plus at least 120 fathers in prison).

Start date: 01. 03. 2020, Expected end date: 31. 12. 2020

Komunitní centrum Karlín

(CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138, zahájen 4/2017 v rámci OP PPR pro sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby)

Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

(CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688, financováno v rámci OP PPR a státního rozpočtu. Realizace od 01.01.2019 do 31.03.2021. Projekt byl realizován s partnery Centrem integrace dětí a mládeže z. s., společností DP WORK s. r. o. a MČ Praha 8. Do projektu se celkově zapojilo 211 osob cílové skupiny, z toho 61 osob překročilo hranici nebagatelní podpory, monitorovací indikátory projektu naplněny.)

Program podpory lokální zaměstnanosti na území MAS Boleslavsko

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209, zahájen 1/2019 v rámci OPZ, program zaměstnanosti pro osoby vracející se na trh práce po MD/RD v regionu Boleslavsko)

 

Program pro mladistvé ve výkonu trestu ve Věznici Plzeň Bory s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a zapojení na trh práce

(CZ.1.04/3.1.02/86.00154, 1.1.2013 - 31.12.2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi

(CZ.2.17/2.1.00/36120, 1.7.2013 - 31.12.2014 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita)

REBORN

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009146, zahájen 10/2018 v rámci OPZ, program zaměstnanosti pro osoby vracející  se z VTOS)

RESURGENT Jiřice

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022, zahájen 5/2017 (programy pro věznici Jiřice) v rámci OPZ)

RECOVERY

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360, zahájen 11/2016 v rámci OPZ (programy pro CS ve věznicích Jiřice, Rýnovice, Kynšperk a Stráž)

REVENANT

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360 zahájen 11/2016 v rámci OPZ (programy pro věznice Jiřice, Kynšperk, Pardubice a Stráž)

Světlá šance

(CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_022/0000852, zahájen 9/2016 v rámci OPZ pro ženy ve výkonu trestu ve věznici Světlá)

TRANSFER

(CZ.1.04/3.3.05/D6.00185, 15.11.2014 - 14.11.2015 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

VOL PROGRESS

(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001791, 1.1.2017 – 31.12.2018 v rámci OPZ – rozvoj pracovníků NNO)

VOL kvalifikaci

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003068, zahájeno 5/2017 v rámci OPZ – romské etnikum)

VOL Gender

(CZ.1.04/3.4.04/88.00363, 1.12.2012 - 30.11.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

VOL Gender II

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003071 zahájeno v 2/2017 v rámci OPZ)

VOL Šance pro dlužníky

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229, zahájen 10/2018 v rámci OPZ pro zaměstnance v automobilovém průmyslu, kteří jsou ohroženi předlužeností)

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji

(CZ.1.04/3.3.05/96.00060, 1.3.2013 - 30.6.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Praze

(CZ.2.17/1.1.00/35135, 1.3.2013 - 30.6.2014 – v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita)

Nový projekt(6).png
bottom of page