top of page

Akreditované vzdělávací programy MPSV

Nabízíme i dva vzdělávací programy, které jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Po absolvování získá účastník osvědčení s celostátní platností. 

Problematika dluhů z pohledu sociálního pracovníka

 

Akreditace č. A2021/ 0849-SP/PC/VP

Forma: Prezenční

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Obsah vzdělávacího programu

Účastník získá přehled o základních pojmech v oblasti exekučního práva, o základních subjektech exekučního řízení. Účastníci rovněž získají základní přehled o formách, druzích a způsobech exekuce, co je exekučním titulem a jaké musí mít vlastnosti. Účastník se dále bude orientovat v hlavních fázích exekučního řízení. Dále se účastník seznámí s náklady, které jsou spojeny s exekucí a s tím, kdy je možné exekuci odložit či zastavit. Absolvent rovněž porozumí základům exekucí na peněžitá plnění, především pak srážkám ze mzdy a přikázání pohledávky.

Účastník rovněž získá přehled o základních pojmech a institutech insolvenčního práva a bude se schopen orientovat v zákonné úpravě upravující úpadek a způsobu jeho řešení formou oddlužení, a to včetně výpočtů srážek a nezabavitelné části příjmu dlužníka.

Sociálněprávní poradenství osob v nepříznivé životní situaci ve finanční tísni pro sociální pracovníky z pohledu nové legislativy

 

Akreditace č. A2021/ 0107-SP/PC

Forma: Prezenční

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah vzdělávacího programu

Účastník se seznámí s problematikou dluhů z pohledu sociálního pracovníka (pracovníka v sociálních službách), získá informace k typům dluhů, jejich právnímu důvodu vzniku a vývoji, získá přehled o platné legislativě týkající se dluhové problematiky, získá přehled o soudním a exekučním vymáhání dluhů a možnostech oddlužení a ujasní si svou roli při práci se zadluženým klientem (či dluhy ohroženým), vyjasní si své komunikační možnosti.

V případě zájmu o tyto kurzy nás neváhejte kontaktovat.

bottom of page